Tempoamty.pl • Uniwersalny tempomat do Twojego auta • Oficjalny dystrybutor tempomatu Lite-On w Polsce. 

Regulamin

REGULAMIN

 1. Definicje:
  1. Użytkownik – osoba odwiedzająca witrynę tempomaty.pl;
  2. Administrator – właściciel witryny tempomaty.pl; Administrator posiada prawo do dysponowania nazwą tempomaty.pl oraz znakami związanymi z tą witryną; właścicielem witryny jest C4 – D. Grzywa, P. Grzywa Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Chełmżyńskiej 180, 04-464 Warszawa, działalność gospodarcza na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000244906. NIP: 118-18-15-432, REGON: 140320822.
  3. Polityka Prywatności – określa sposób zbierania, przechowywania i przetwarzania danych o Użytkowniku;
  4. Handlowiec – osoba posiadająca wiedzę i kompetencje w kwestii doradztwa i wyboru odpowiednich urządzeń dla Użytkownika;
 2. Korzystanie z witryny tempomaty.pl jest dla Użytkowników bezpłatne.
 3. Użytkownik ma prawo wypełnić formularz dostępny na podstronach witryny tempomaty.pl w celu zamówienia bezpłatnej wyceny urządzeń oferowanych przez firmę.
 4. Przesłanie formularza oznacza, że Użytkownik:
  1. oświadcza, że dane przesłane w formularzu są prawdziwe;
  2. oświadcza, że zgadza się na kontakt Handlowca drogą mailową lub telefoniczną, w celu procedowania dalszej części transakcji;
  3. rozumie, że przesłanie nieprawdziwych danych w formularzu skutkuje zerwaniem dalszej części transakcji;
  4. zgadza się na subskrypcję bezpłatnego Newslettera z jednoczesną możliwością cofnięcia subskrypcji w każdym momencie;
 5. Handlowiec ma prawo przesłać wiadomość do Użytkownika z pytaniem o doprecyzowanie danych związanych m.in. z marką samochodu, rocznikiem, pojemnością silnika, posiadaną skrzynią biegów, i innymi danymi, niezbędnymi do wykonania usługi na odpowiednio wysokim poziomie.
 6. Handlowiec, po ustaleniu odpowiedniego zestawu produktu, wystawia wycenę oraz dane do wpłaty, wraz z kosztem przesyłki.
 7. Użytkownik dokonując wpłaty na konto bankowe firmy, potwierdza zamówienie produktu. Wpłacona kwota jest jednocześnie zapłatą za zamówiony produkt.
 8. Wysyłka produktu wykonywana jest najpóźniej 48h po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, uwzględniając dni robocze.
 9. Handlowiec, o ile istnieje taka możliwość, może zaproponować Użytkownikowi dodatkową usługę montażu we wskazanym warsztacie, współpracującą z firmą C4.
 10. Część składową Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników witryny tempomaty.pl prowadzonego w domenie www.tempomaty.pl i tempomaty.pl oraz wykorzystywania plików cookies w tej witrynie.
 2. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie witryny tempomaty.pl, której częścią jest niniejsza Polityka Prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest C4 – D. Grzywa, P. Grzywa Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Chełmżyńskiej 180, 04-464 Warszawa, działalność gospodarcza na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000244906. NIP: 118-18-15-432, REGON: 140320822.
 4. Administrator przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Użytkowników i do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia zapewniające ochronę danych Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do danych Użytkowników przez osoby nieupoważnione.

 

 II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zamówienia bezpłatnej wyceny w witrynie.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dla celu świadczenia usług związanych z korzystania z witryny.
 3. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu newslettera witryny tempomaty.pl oraz innych informacji handlowych. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera witryny tempomaty.pl oraz innych informacji handlowych.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania, poprzez skierowanie pisemnego żądania na adres biura handlowego lub adres mailowy biuro@tempomaty.pl.
 5. Administrator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Administrator bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa.
 6. Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z witryny:
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym numer IP,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny,
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z witryny.

 

 III.             KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

 1. Witryna wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik. Pliki te są przechowywane do chwili wylogowania się Użytkownika lub zamknięcia przeglądarki (cookies sesyjne) lub do chwili ich usunięcia z pamięci urządzenia przez Użytkownika (cookies stałe). Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od witryny tempomaty.pl, jak i od osób trzecich współpracujących z witryną, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików cookies. Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego działania. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. analizy preferencji Użytkowników w zakresie treści prezentowanych w witrynie oraz dostosowania tych treści do preferencji Użytkowników,
  2. analizy sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu,
  3. umożliwienia Użytkownikom korzystania z witryny bez konieczności logowania się na każdej odwiedzanej podstronie witryny poprzez utrzymywanie po zalogowaniu sesji Użytkownika.
 3. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonywać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Odmowa zgody na przechowywanie plików cookies nie wyłącza możliwości korzystania z witryny, ale może wpłynąć na jego funkcjonalność.

 

 IV.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące polityki prywatności Użytkownicy winny być kierowane na adres mailowy: biuro@tempomaty.pl
 2. Administrator ma prawo wprowadzić zmiany do Polityki Prywatności na zasadach obowiązujących dla zmiany Regulaminu.

 

Chcesz być na bieżąco?
Obserwuj nas na Facebooku!